UDK: 630*41
1Nežić, P., 1987: Zaštita šuma. Š.L. 7-9, s.462    PDF
2Jureša, B., 1988: Sušenje šuma na području jugoistočne Slavonije. Š.L. 1-2, s.51     PDF


                UNDER CONSTRUCTION