UDK: 630*429.002
1Novotny, V., 1992: Primjena IUFRO klasifikacije na različitim tipovima oštećenja šume Kalje. Š.L. 6-8, s.291    PDF


                UNDER CONSTRUCTION