UDK: 630*449 : 323.3.001
1Hrašovec, B., Margaletić, J., 1996: Štetnici sjemena i njihov utjecaj na obnovu šuma u Hrvatskoj. Š.L. 3-4, s.101


                UNDER CONSTRUCTION