UDK: 630*453 (001)
1Dimitrios N. Avtzis and Dinka Matošević, 2013: EUROPA OSVOJENA U TRENU: PRVI UVID U PRODOR I ŠIRENJE KESTENOVE OSE ŠIŠKARICE (Dryocosmus kuriphilus) U SREDIŠNJOJ EUROPI PUTEM MITOHONDRIJSKE DNK. Š.L. 7-8, s.387
2Oto Nakládal, Petr ŠENFELD, Milivoj FRANJEVIĆ, Hana UhlÍková, 2013: USPOREDBA UČINKOVITOSTI CIJELOSEZONSKOG I STANDARDNOG FEROMONA ECOLURE® U ULOVIMA SMREKINOG PISARA (Ips typographus (L.)). Š.L. 7-8, s.395
3Jaroslav Holuša, Emanuel Kula, Filip Wewiora, Karolina Lukášová, 2014: ROJENJE, GUSTOĆA I RASPORED POPULACIJE NA LOVNIM STABLIMA I PREZIMLJAVANJE ARIŠEVOG POTKORNJAKA (Ips cembrae) U ČEŠKOJ. Š.L. 1-2, s.19
4Bojan GAVRILOVIĆ, Branka GAVRILOVIĆ, Srećko ĆURČIĆ, Dejan STOJANOVIĆ, Dragiša SAVIĆ, 2014: ZLATICE (COLEOPTERA: CHRYSOMELIDAE) PLANINE FRUŠKE GORE (VOJVODINA, SJEVERNA SRBIJA), SA PREGLEDOM BILJAKA HRANITELJICA. Š.L. 1-2, s.29
5Krunoslav Arač, Milan Pernek, 2014: POJAVA I ŠIRENJE VELIKOG ARIŠEVOG POTKORNJAKA (Ips cembrae) U HRVATSKOJ I MOGUĆNOSTI MONITORINGA PRIMJENOM FEROMONSKIH KLOPKI. Š.L. 3-4, s.145
6Toni KOREN, Stanislav GOMBOC, 2015: PRVI NALAZ Chersotis rectangula ([Denis & Schiffermüller], 1775) ZA HRVATSKU I NOVI PODACI O Chersotis Multangula (Hübner, 1803) (Lepidoptera: Noctuidae) . Š.L. 9-10, s.441
7Erol AKKUZU, Hidayet GUZEL, 2015: UTJECAJ ŠUMSKOG RUBA SASTOJINE Pinus nigra NA GUSTOĆU POPULACIJE I DULJINU TIJELA Ips sexdentatus. Š.L. 9-10, s.447


                UNDER CONSTRUCTION