UDK: 630*5.56(001) Abies Alba Mill.
1Klepac, D., 1995: Dinamika kretanja drvne zalihe na panju u šumama Gorskog kotara tijekom 40 godina (1950—1990.). Š.L. 11-12, s.359


                UNDER CONSTRUCTION