UDK: 630*528.7
1Segedi, N., 1989: Jednostavni stereoskopski aeroprecrtivač za izradu krokija. Š.L. 3-5, s.143    PDF


                UNDER CONSTRUCTION