UDK: 630*561 (Picea sitchensis L.)
1Konrad Pintarić, 1988: Ritam prirašćivanja u visinu sitkanske smrče (Picea sitchensis L.) u ovisnosti od provenijencije. Š.L. 7-8, s.301    PDF


                UNDER CONSTRUCTION