UDK: 630*56:425 (497,13) Abies alba L.
1Kalafadžić, Z., Kušan, V., 1989: Opadanje prirasta jele (Abies alba L.) kao posljedica novonastalih oštećenja u Gorskom kotaru. Š.L. 9-10, s.415    PDF


                UNDER CONSTRUCTION