UDK: 630*56:425 (Fagus silvatica L.)
1Lukić, N., 1992: Prirast obične bukve u panonskom dijelu Hrvatske (Utjecaj emisije ili čovjekova rada). Š.L. 3-5, s.113    PDF


                UNDER CONSTRUCTION