UDK: 630*62
1Biškup, J. i Šajković, A., 1988: Reorganizacija šumarstva u SR Hrvatskoj i samoupravljanje. Š.L. 3-4, s.137    PDF
2Bedžula, D., 1990: Gospodarenje šumama na području R.O.Š. »Slavonske šume« s posebnim osvrtom na šume hrasta lužnjaka. Š.L. 3-5, s.181    PDF
3Segedi, N., 1992: Šume bivše Brodske imovne općine nakon 120 godina. Š.L. 11-12, s.531    PDF
4Tiljak, A., 1992: SRETAN TI ROĐENDAN ZAGREBE — ŠUME GRADA ZAGREBA NA MEDVEDNICI — Kronika događaja od trinaestoga do devetnaestog stoljeća. Š.L. 11-12, s.537    PDF


                UNDER CONSTRUCTION