UDK: 630*639.1(001/2) Sus scrofa L.
1Brna, J., Manojlović, L., Forgić, M., Urošević, B., 1995: Istraživanje utjecaja načina sparivanja u divlje svinje na dinamiku prasenja u uzgajalištu. Š.L. 11-12, s.373


                UNDER CONSTRUCTION