UDK: 630*682
1Kovačić, Đ., 1987: Problematika gospodarenja šumama na kojima postoji pravo vlasništva (privatne šume) u Hrvatskoj. Š.L. 5-6, s.249    PDF


                UNDER CONSTRUCTION