UDK: 630*97 : 502.7 (N. P. Mljet)
1Majer, D., 1983: Uređajne osnove za šume Nacionalnog parka »Mljet« od 1875. do 1980 godine. Š.L. 1-2, s.71     PDF


                UNDER CONSTRUCTION