UDK: 634.0.122.24:634.0.46 (497,1:262.3)
1I. Trinajstić, 1978: O utjecaju fitogeografskih granica na stupanj antropogene degradacije klimazonalne šumske vegetacije Jadranskog primorja Jugoslavije. Š.L. 11-12, s.496    PDF


                UNDER CONSTRUCTION