UDK: 634.0.182.2
1N. Plavšić-Gojković i V. Gaži-Baskova, 1974: Početna istraživanja dinamike i sukcesije vegetacije na trajnim plohama u gospodarskoj jedinici »Josip Kozarac« (Šumarija Lipovljani). Š.L. 1-2, s.41     PDF


                UNDER CONSTRUCTION