UDK: 634.0.232.32"1972/1974"(497.13)
1Z. Vajda, 1975: Stanje šumskih rasadnika u SR Hrvatskoj 1972—1974. god.. Š.L. 7-10, s.332    PDF


                UNDER CONSTRUCTION