UDK: 634.0.232.322.411:634.0.174.7 Picea abies Karst.
1N. Komlenović, 1974: Istraživanje utjecaja dušika na uspijevanje biljaka obične smreke (Picea abies Karst.). Š.L. 3-4, s.85     PDF


                UNDER CONSTRUCTION