UDK: 634.0.305:634.0.32:658.542.1
1S. Bojanin, 1974: Primjena metode trenutačnih opažanja za studij vremena kod obaranja i izrade jelovih stabala. Š.L. 12, s.483    PDF


                UNDER CONSTRUCTION