UDK: 634.0.352:634.0.177.7 Picea abies
1S. Bojanin, 1978: Odnos između utroška vremena i donje granice izrade sortimenata jelovih stabala. Š.L. 11-12, s.439    PDF


                UNDER CONSTRUCTION