UDK: 634.0.411/.415:634.0.453 (497.13-11)
1D. Crnković, 1975: Pojava i suzbijanje štetnih insekata u šumama istočne Slavonije. Š.L. 11-12, s.474    PDF


                UNDER CONSTRUCTION