UDK: 634.0.522.31:634.0.221.4
1S. Benković, 1975: Prilog istraživanju pojave pomeranja visinskih kriva jele i bukve u neizgrađenim prebirnim šumama na Goču. Š.L. 11-12, s.455    PDF


                UNDER CONSTRUCTION