UDK: 634.0.56:634.0.174.7(497.15) Pinus
1K. Pintarić i S. Izetbegović, 1975: Usporedna istraživanja prirašćivanja bijeloga i crnog bora u arboretumu »Slatina« Šumarskog fakulteta u Sarajevu. Š.L. 7-10, s.281    PDF


                UNDER CONSTRUCTION