UDK: 634.0.587.6:634.0.41
1Z. Kalafadžić, 1973: Današnje mogućnosti primjene fotointerpretacije u zaštiti šuma. Š.L. 5-6, s.149    PDF


                UNDER CONSTRUCTION