UDK: 634.0.653.003:634.0.913
1U. Golubović, 1977: Usporedna istraživanja ekonomske uspješnosti gospodarenja u konkretnim šumskim sastojinama uzgajanim na šumskom i poljoprivrednom tlu. Š.L. 5-7, s.298    PDF


                UNDER CONSTRUCTION