UDK: 634.0.914:634.0.902 (497.13)
1M. Androić, 1977: Kras u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Š.L. 3-4, s.115    PDF
2Prpić, B., 1979: Uvodna riječ na proslavi stogodišnjice osnivanja Nadzorništva za pošumljavanje krša u Senju. Š.L. 1-3, s.7     PDF


                UNDER CONSTRUCTION