UDK: 634.02 (479.13) Quercus borealis maxima Sarg.
1Prpić, B., Rauš, Đ., Prebježić, P., 1981: Mogućnost unošenja crvenog hrasta (Quercus borealis maxima Sarg.) u šumska staništa SR Hrvatske. Š.L. 8-9, s.331    PDF


                UNDER CONSTRUCTION