UDK: 634.02 : 632.187 : 631.963.3
1Piškorić, O., 1980: Prirodna obnova sastojina na garištu iz 1979. godine kod Jelse na otoku Hvaru. Š.L. 11-12, s.479    PDF


                UNDER CONSTRUCTION