UDK: 634.05.002 : 778.3
1Lukić, N., 1981: Ispitivanja pouzdanosti fotointerpretacijske inventure drvnih masa šuma jele u odnosu na listu podataka dobivenu mjernom fotointerpretacijom. Š.L. 3-4, s.133    PDF


                UNDER CONSTRUCTION