UDK: 634.48 (497.13) Sambucus nigra L.
1Kišpatić, J., Glavaš, M., 1982: Uzgoj crne bazge i koristi od nje. Š.L. 6-8, s.253    PDF


                UNDER CONSTRUCTION