UDK: 634.Q.432.29
1Z. Kalafadžić, 1977: Primjena toplinskih infracrvenih snimaka u zaštiti šuma od požara. Š.L. 10-12, s.467    PDF


                UNDER CONSTRUCTION