UDK: 712 (Pinus pinea L.)
1Topić, V., Miloš, B., 1990: Sušenje pinija (Pinus pinea L.) u drvoredima na području Splita. Š.L. 6-8, s.273    PDF


                UNDER CONSTRUCTION