DEKANIĆ, Ivo
1 Dekanić ing. Ivo, 1955: Neki podaci o uzgajanju šuma u Francuskoj. Š.L. 9-10, s.315    PDF
2 Dekanić I., 1958: Gisela Jahn: Standörtliche Grundlagen für den Anbau der grünnen Douglasie (Schriftenreihe der Forstlichen Fakultät der Universität Gottingen, Band 11. Š.L. 7-9, s.326    PDF
3 Dekanić I., 1958: Njegovanje šuma kao mjera za unapređenje šumske produkcije.. Š.L. 10, s.339    PDF
4 Dr Ivo Dekanić, 1961: Osnovni principi uzgojnih zahvata u posavskim šumama. Š.L. 1-2, s.11     PDF
5 Dekanić I., 1961: Tjedan šumarstva u Mündenu. Š.L. 3-4, s.155    PDF
6 I. Dekanić, 1962: Biološki i gospodarski faktori njegovanja sastojina. Š.L. 11-12, s.398    PDF
7 Dekanić I., 1968: Milan Anić. Š.L. 7-8, s.326    PDF
8 I. Dekanić, 1969: Dubina podzemne vode i tlo kao važni edafski činioci uspijevanja nekih evroameričkh topola na aluviju Save i Kupe kod Siska. Š.L. 11-12, s.363    PDF
9 Dekanić, I., 1970: Osvrt na suradnju stručnjaka iz operative u nastavi. Š.L. 1-2, s.37     PDF
10 I. Dekanić, 1971: Inteziviranje proizvodnje drva u cenozi hrasta kitnjaka i običnog graba (Querco-Carpinetum croaticum Horv.) primjenom intenzivnih proreda i fertilizacije različitim mineralnim gnojivima. Š.L. 7-8, s.197    PDF
11 Dekanić, I., 1972: S. Bertović.. Š.L. 7-8, s.293    PDF
12 Dekanić, I., 1974: Nikola Komlenović. Š.L. 3-4, s.177    PDF
13 I. Dekanić, 1975: Utvrđivanje najpogodnijih vrsta drveća i metoda obnove opustošenih površina sušenjem hrasta lužnjaka (Quercus robur L.). Š.L. 4-6, s.119    PDF
14 I. Dekanić, 1975: Utjecaj visine i oscilacije nivoa podzemnih voda za sušenje hrasta lužnjaka (Quercus robur L.). Š.L. 7-10, s.267    PDF
15 I. Dekanić, 1976: Kirigin i dr.: Klimatski podaci Hrvatske.. Š.L. 1-2, s.106    PDF
16 Dekanić, L., 1979: Uzgojne mjere i proizvodnja u nekim prirodnim sastojinama i kulturama euroameričkih topola slavonskog područja. Š.L. 7-8, s.299    PDF


                UNDER CONSTRUCTION