DOJKOVIĆ, Vilim
1 , 1882: Nacrt osnove šumskoga zakona za Hrvatsku i Slavoniju, ustanovljen na VI. glavnoj skupštini hrvatskog šumarskog družtva, obdržavanoj na dne 13. kolovoza 1882. i sliedećih dana u gradu Zagrebu.. Š.L. 5, s.254    PDF
2 , 1891: Ingenieur — šumar.. Š.L. 3, s.130    PDF
3 Piše Vilim Dojković, kr. žup. šum. nadzornik u miru, 1900: XI dnevni razred u šumarsko-tehničkoj službi. (Dopis).. Š.L. 7, s.422    PDF
4 Vilim Dojković, kr. žup. šum. nadzornik u miru, 1903: Sij i sadi, goji šumu!. Š.L. 5, s.193    PDF
5 Dojković Vilim, 1903: Promet i trgovina: "Trgovački dom u Zagrebu" o stanju domaće trgovine drvom. Š.L. 5, s.228    PDF
6 Vilim Dojković, kr. žup. šumar, nadzornik u miru, 1903: Osvrt na članak: "Revizija gospodarstvenih osnova".. Š.L. 6, s.272    PDF
7 Vilim Dojković, kr. žup. šum. nadzornik u miru, 1903: Šume zaštitnice (§§. 6. i 7 ), i šume zabranite (§. 19. š. z.).. Š.L. 8-9, s.393    PDF
8 Vilim Dojković, kr. žup. šum. nadzornik u miru, 1903: Moj odvrat g. nadzorniku Borošiću.. Š.L. 12, s.697    PDF
9 Piše Vilim Dojković, kr. šum. nadzornik u miru, 1904: Pripomenci k naredbi o sastavku gospod. osnova za šume podvrgnute osob. javn. nadzoru.. Š.L. 2, s.64     PDF
10 V. Dojković, 1905: Odgovor na prigovore na moje pripomenke k naredbi o sastavku gosp. osnova za šume stojeće pod javnim nadzorom.. Š.L. 12, s.523    PDF
11 Od V. Dojkovića, 1906: Reambulacija šumskih medja.. Š.L. 3, s.81     PDF
12 Od V. Dojkovića, 1906: O njezi sastojina.. Š.L. 4, s.122    PDF
13 Piše šum. nadzor. Dojković, 1910: Promaknuće po službenoj dobi.. Š.L. 7-8, s.244    PDF
14 Predavanje i predlog Vilima Dojkovića kr. zem. šumarskog nadzornika u m., 1919: O postupku pri izradbi novog šumskog zakona.. Š.L. 1-2, s.18     PDF


                UNDER CONSTRUCTION