DRAGIŠIĆ, Petar
1 P. Dragišić, 1951: Ing. Nikola Ilić. Š.L. 12, s.425    PDF
2 Dragišić ing. Petar, 1955: Problem razvitka i njege mladih sastojina bukve i hrasta kitnjaka u NR Hrvatskoj. Š.L. 11-12, s.374    PDF
3 P. Dragišić, 1962: Problemi njege u prirodnim ekonomskim jednodobnim i prebornim visokim šumama listača i četinjača NR Hrvatske. Š.L. 11-12, s.369    PDF
4 Dragišić P., 1965: Lovstvo u SR Hrvatskoj od 1945—1965. g.. Š.L. 11-12, s.539    PDF
5 Dragišić, P., 1966: Na godišnjicu smrti ing. Dušana Gjukića. Š.L. 7-8, s.398    PDF


                UNDER CONSTRUCTION