M., Ivan
1Martinić, I., 1987: KOJIM PUTEM U 21. STOLJEĆE?. Š.L. 10-12, s.645    PDF
2Martinović, I., 1988: Utjecaj snijega na sječu i izradu drva u šumama Gorskog kotara. Š.L. 11-12, s.497    PDF
3Martinić, I., 1990: Matematički modeli za planiranje činilaca sječe i izrade drva u prebornim šumama. Š.L. 3-5, s.133    PDF
4Martinić, I., 1991: Oštećivanje sastojina pri obaranju stabala, izradi i privlačenju drva. Š.L. 1-2, s.33     PDF
5Martinić, I., 1991: Savjetovanje o životnim i radnim uvjetima šumskih radnika. Š.L. 10-12, s.533    PDF
6Gračan, J., Jakovac, H., Martinić, I., 1996: Program proslave 150-te obljetnice Hrvatskoga šumarskog društva i 120-te obljetnice Šumarskog lista.. Š.L. 9-10, s.446    PDF
7Martinić, I., 1997: XI. Svjetski šumarski kongres, 13-23. 10. 1997. Antalya, Turska. Š.L. 11-12, s.664    PDF
8Martinić, I., Hrašovec, B., Bilandžija, J., 1998: Treća ministarska konferencija o zaštiti europskih šuma - Lisabon, od 2. do 4. lipnja 1998. Š.L. 7-8, s.378    PDF
9Martinić, I., 1998: 26. listopada 1998. - II. europski dan biomase. Š.L. 11-12, s.568    PDF
10Martinić, I., 1998: Sigurnost i zdravlje pri šumskome radu.. Š.L. 11-12, s.570    PDF
11Martinić, I., 1999: Sigurnost i zdravlje šumskih radnika - poticaj za njihovo unapređenje u Hrvatskoj. Š.L. 5-6, s.201
12Martinić, I., 1999: Problemi iskorištavanja šuma i promjena tehnologija na kraju stoljeća. Š.L. 7-8, s.397    PDF
13Martinić, I., 1999: Iskrsli problemi iskorištavanja šuma i promjena tehnologija na kraju stoljeća. Š.L. 9-10, s.509    PDF
14Martinić, I., 2000: Koliko smo blizu ekološki prihvatljivoj uporabi mehanizacije u šumarstvu?. Š.L. 1-2, s.3
15Martinić, I., 2001: Jadranko Vlahinja, dipl. ing. šum.. Š.L. 3-4, s.224    PDF
16Martinić, I., 2002: Planovi upravljanja za hrvatske nacionalne parkove i parkove prirode. Š.L. 9-10, s.501
17Martinić, I., 2004: Šumarska struka u svjetlu uspostave ekološke mreže Republike Hrvatske. Š.L. 3-4, s.163
18Vondra, V., Martinić, I., Šporčić, M., 2004: Uz prvu obljetnicu smrti prof. dr. sc. Simeuna Tomanića. Š.L. 9-10, s.593    PDF
19Šporčić, M., Martinić, I., 2004: Uslužni izvoditelji šumskih radova u Hrvatskoj. Š.L. 11-12, s.633
20Martinić, I., M. Šporčić, 2005: Ekološko gledište održavanja mehanizacije u šumarstvu. Š.L. 1-2, s.19
21Mario Šporčić, Ivan Martinić, 2005: Model licenciranja izvoditelja šumskih radova. Š.L. 7-8, s.375
22Martinić, I., M. Kosović, I. Grginčić, 2008: Upravljanje rizicima pri posjećivanju i rekreacijskim aktivnostima u zaštićenim područjima prirode. Š.L. 1-2, s.33
23Martinić, I., M. Landekić, 2010: Interforst 2010 – Stručni barometar aktualnog stanja šumarske tehnike. Š.L. 7-8, s.423    PDF
24Lovrić, M., S. Krajter, M. Landekić, Ž. Zečić, N. Lovrić, D. Vusić, I. Martinić, M. Šporčić, 2011: Razvoj i posljedice EU zakonodavstva vezanog za nezakonite sječe. Š.L. 11-12, s.595
25Ivan Martinić, 2014: Dr. sc. MATIJA LANDEKIĆ. Š.L. 1-2, s.78     PDF
26Ivan Martinić, Matija Landekić, Matija Bakarić, Drago Marguš, Anita Jurković, 2015: SMANJENJE OPTEREĆENJA POSJETITELJA NA PJEŠAČKIM STAZAMA U ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA PRIMJENOM SHEME PROGRAMIRANOG ODMARANJA. Š.L. 5-6, s.233
27Matija LANDEKIĆ, Mario ŠPORČIĆ, Ivan MARTINIĆ, Matija BAKARIĆ, Kruno LEPOGLAVEC, 2016: UTJECAJ STILOVA VODSTVA NA UPRAVLJANJE I ORGANIZACIJSKU KULTURU ŠUMARSKOG PODUZEĆA. Š.L. 1-2, s.17
28Matija LANDEKIĆ, Ivan MARTINIĆ, Matija BAKARIĆ, Rosa M. RICART, Mario ŠPORČIĆ, 2017: STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA U SEKTORU ŠUMARSTVA – STANJE U HRVATSKOJ I TRENDOVI U EUROPI. Š.L. 7-8, s.395
29Ivan Martinić, 2017: IZ POVIJESTI NACIONALNIH PARKOVA: NAJRANIJI POČECI. Š.L. 9-10, s.505    PDF
30Ivan Martinić, 2017: KLJUČNI IZAZOVI PROGLAŠAVANJA PRVIH NACIONALNIH PARKOVA I OSNIVANJE PRVE PARKOVNE AGENCIJE. Š.L. 11-12, s.610    PDF
31Ivan MARTINIĆ, 2018: ZAŠTIĆENA PODRUČJA: POVIJEST AMERIČKOG PARKOVNOG SUSTAVA KAO TEMELJ MODERNOG UPRAVLJANJA ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA ŠIROM SVIJETA. Š.L. 1-2, s.82     PDF
32Ivan Martinić, 2018: KRATKA POVIJEST RENDŽERSKE SLUŽBE – IDEJA, UZORI I RAZVOJ. Š.L. 3-4, s.198    PDF
33Ivan MARTINIĆ, 2018: ZANIMLJIVOSTI RAZVOJA INTERPRETACIJE U ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA – PRVE AKTIVNOSTI, VELIKA RAZNOLIKOST TEHNIKA I IZNIMNI DOSEZI. Š.L. 5-6, s.310    PDF
34Ivan Martinić, 2018: ZAŠTIĆENA PODRUČJA: Počeci posjećivanja nacionalnih parkova – povijest paradigme međuovisnosti turizma i razvoja upravljanja zaštićenim područjima. Š.L. 7-8, s.424    PDF
35Ivan Martinić, 2018: Šumska edukacija u zaštićenim područjima. Š.L. 11-12, s.630    PDF
36Ivan Martinić, 2019: Bioraznolikost šuma u Nacionalnom parku Plitvička jezera:Tematski edukacijski vodič. Š.L. 11-12, s.593    PDF
37Matija Bakarić, Ivan Martinić, Mario Šporčić, David Mijoč, Matija Landekić, 2022: Poduzetnička infrastruktura i poduzetništvo u šumarstvu Republike Hrvatske – mogućnosti i perspektive korištenja. Š.L. 3-4, s.153


                UNDER CONSTRUCTION