MEDVEDOVIĆ, Juraj
1Medvedović, J., 1991: Sinekologija zajednice obične jele (Abies alba Mill) u sjevernoj Hrvatskoj i floristički parametri važni za gospodarenje bukovo--jelovim šumama. Š.L. 6-9, s.303    PDF
2Medvedović, J., 1991: Deseti svjetski kongres šumarstva, Pariz 16—17. rujna 1990. Š.L. 10-12, s.539    PDF
3Medvedović, J., 1992: Novi mjerni instrument TERMOGRAF JMT-90 za mikroklimatska istraživanja u šumarstvu. Š.L. 1-2, s.41     PDF
4Medvedović, J. i Petrić, I., 1992: ZAPISNIK osnivačke Skupštine KLUBA IZUMITELJA HŠD-a. Š.L. 6-8, s.290    PDF
5Medvedović, J., 1992: Relativne vrijednosti pluviotermičkih indeksa povoljnosti klime za šumsku vegetaciju. Š.L. 9-10, s.415    PDF
6Medvedović, J., 1993: Primjena pluviotermičkih indeksa povoljnosti klime za šumsku vegetaciju. Š.L. 6-8, s.253    PDF
7Krauthacker, H., Medvedović, J., 1993: Znanstveno-stručna ekskurzija na Medvednici. Š.L. 9-10, s.446    PDF
8Medvedović, J., 1993: Međunarodni sajam šumarstva i drvne industrije u Klagenfurtu — izložba izuma. Š.L. 11-12, s.568    PDF
9Milković, J., Medvedović, J., 1994: Usklađivanje meteorološkog nazivlja. Š.L. 1-2, s.38     PDF
10Medvedović, J., 1994: Šumska klima i fitomasa prizemnog sloja šuma na dijelu Samoborskog gorja. Š.L. 11-12, s.349
11Medvedović, J., Mravinac, I., 1999: Šumske štete na Psunju nastale uslijed jakog vjetra. Š.L. 11-12, s.616    PDF
12Medvedović, J., 2000: Oto Žunko, dipl. ing. šum. (1919 – 2000). Š.L. 7-8, s.489    PDF
13Čorkalo, K., Medvedović, J., 2001: Obilježavanje 30. obljetnice centra za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Vinkovcima. Š.L. 7-8, s.463    PDF
14Medak, J., Slade, D., Vukelić, M., Medvedović, J., 2002: Šume hrasta lužnjaka u predjelima "Premužno jezero" i "Crno jezero" u Lici. Š.L. 5-6, s.251
15Medvedović, J., Martinović, J., Vranković, A., 2003: Temeljne odrednice šumskih ekosustava u Hrvatskoj. Š.L. 5-6, s.249
16Medvedović, J., 2007: Osvrt na članak “Tloznanstveno promišljanje o integralnom gospodarenju hrvatskim šumama”. Š.L. 9-10, s.483    PDF
17Medvedović, J., 2007: Osvrt na članak “Tipološko istraživanje šuma slavonskoga gorja” . Š.L. 9-10, s.484    PDF
18Medvedović,J., J. Milković, M. Tomaić, 2009: Neke značajke vremena i klime Krasna i okolnog područja. Š.L. 11-12, s.613
19Juraj Medvedović, 2019: O posebnosti ptica. Š.L. 1-2, s.72     PDF


                UNDER CONSTRUCTION