N., Željko
1Najvirt, Ž., A. Miličević, Š. Meštrović, 2008: Areal hrasta oštrike (Quercus coccifera l.) u zapadnom dijelu poluotoka Pelješca. Š.L. 5-6, s.253
2Puača, B., Ž. Najvirt, A. Miličević, 2011: Neke pedološko-florističke i gospodarske značajke šumskih sastojina na lokalitetu Otmanov Vis (Slavonija). Š.L. 3-4, s.161


                UNDER CONSTRUCTION