N., Sanja
1Gradečki-Poštenjak, M., S. Novak Agbaba, R. Licht, D. Posarić, 2011: Dinamika plodnošenja i kvaliteta uroda sjemena hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u narušenim ekološkim uvjetima. Š.L. 13, s.169
2Novak Agbaba,S., N. Ćelepirović, M. Ćurković Perica, 2011: Zaštita šuma pitomog kestena. Š.L. 13, s.202
3Milan Pernek, Sanja Novak Agbaba, Nikola Lacković, Nikolina Đođ, Ivan Lukić, Stefan Wirth, 2012: Uloga biotičkih čimbenika u sušenju borova (Pinus spp.) na području sjeverne Dalmacije. Š.L. 7-8, s.343
4Sanja Novak Agbaba, Nevenka Ćelepirović, Monika Karija Vlahović, Boris Lović, 2015: Eutypella parasitica R.W. Davidson & R.C. Lorenz SEDAM GODINA NAKON PRVOG NALAZA U HRVATSKOJ. Š.L. 5-6, s.263
5Sanja Novak Agbaba, 2022: Dr. sc. Miroslav Harapin (22.9.1929 – 17.2.2022.). Š.L. 3-4, s.167    PDF


                UNDER CONSTRUCTION