N., Vladimir
1Novotny, V., 1992: Primjena IUFRO klasifikacije na različitim tipovima oštećenja šume Kalje. Š.L. 6-8, s.291    PDF
2Indir,K., V. Novotny, 2011: Utjecaj veličine kružnih primjernih ploha na procjenu strukturnih elemenata odabranih lužnjakovih sastojina. Š.L. 13, s.211
3Novotny,V., I. Balenović, N. Medenjak, D. Štorga, D. Pošta, 2011: Istraživanje strukture starijih i starih sastojina obične bukve u gospodarskoj jedinici “Đurđevačka bilogora”. Š.L. 13, s.282


                UNDER CONSTRUCTION