P., Dragutin
1 Pičman, D., Tomaz, I., 1995: Određivanje težišta odjela primjenom osobnih računala u svrhu izračunavanja srednje udaljenosti privlačenja. Š.L. 3, s.91     pdf
2 Pičman, D., Pentek, T., 1996: Uporaba RRP sredstava za stabilizaciju tla pri gradnji šumskih prometnica. Š.L. 11-12, s.469    pdf
3 Pičman, D., Pentek, T., 1997: Različite mogućnosti primjene geosintetika kao metode stabilizacije tla pri gradnji šumskih cesta. Š.L. 7-8, s.383    pdf
4 Pičman, D., Pentek, T., Mikić, B., 1997: Planiranje i projektiranje šumskih prometnica primjenom osobnog računala. Š.L. 11-12, s.609    pdf
5 Pičman, D., Pentek, T., 1998: Relativna otvorenost šumskoga područja i njena primjena pri izgradnji šumskih protupožarnih prometnica. Š.L. 1-2, s.19     pdf
6 Pičman, D., Pentek, T., 1998: Raščlamba normalnog poprečnog profila šumske protupožarne ceste i iznalaženje troškovno povoljnijih modela. Š.L. 5-6, s.235    pdf
7 Pičman, D., Pentek, T., 1998: Tehnologija rada pri stabilizaciji šumskih cesta primjenom cementa. Š.L. 7-8, s.353    pdf
8 Pičman D., Pentek, T., 1998: Određivanje srednje udaljenosti privlačenja težišnim metodama primjenom osobnog računala. Š.L. 9-10, s.423    pdf
9 Pentek, T., D. Pičman, 2003: Uloga šumskih prometnica pri gospodarenju šumama na kršu s posebnim osvrtom na Senjsku Dragu. Š.L. 13, s.65     pdf
10 Pentek, T., Pičman, D., Nevečerel, H., 2004: Srednja udaljenost privlačenja drva. Š.L. 9-10, s.545    pdf
11 Pičman, D., I. Rubil, T. Pentek, O. Pičman, 2007: Stabilizaciji tla pomoću powercem-a i mogućnost primjene u izgradnji šumskih cesta. Š.L. 9-10, s.453    pdf
12 Šušnjar, M., D. Pičman,T. Pentek, D. Horvat, H. Nevečerel, K. Greger, 2009: Radne značajke pokretne drobilice kamena pri gradnji šumskih protupožarnih cesta i melioraciji krša. Š.L. 9-10, s.493    pdf
13 Dževada SOKOLOVIĆ, Dragutin PIČMAN, Ahmet LOJO, Safet GURDA, Muhamed BAJRIĆ, Haris KOLJIĆ, 2013: ODREĐIVANJE OPTIMALNOG PROSTORNOG RASPOREDA MREŽE SEKUNDARNIH ŠUMSKIH PROMETNICA. Š.L. 1-2, s.7     pdf
14 Dragutin Pičman, 2013: Sokolović, Dž., M. Bajrić: OTVARANJE ŠUMA. Š.L. 7-8, s.423    PDF


                UNDER CONSTRUCTION