P., Stjepan
1 Posavec, S., 2001: Rasprava o metodama za procjenu vrijednosti šume. Š.L. 11-12, s.611    pdf
2 Posavec, S., 2004: Specifičnosti poslovne analize entiteta za gospodarenje šumom i šumskim zemljištem. Š.L. 5-6, s.279    pdf
3 Posavec, S., Žgela, T., 2004: Izrada cijene koštanja šumskih sadnica hrasta lužnjaka (Quercus robur, l.). Š.L. 9-10, s.529    pdf
4 Posavec,S., 2009: Europske inovacijske nagrade. Š.L. 7-8, s.458    PDF
5 Avdibegović, M., N. Petrović, D. Nonić, S. Posavec, B. Marić, D. Vuletić, 2010: Spremnost privatnih šumoposjednika u Hrvatskoj, Srbiji i Bosni i Hercegovini na suradnju pri izgradnji i održavanju šumskih cesta. Š.L. 1-2, s.55     pdf
6 Posavec,S., M. Šporčić, D. Antonić, K. Beljan, 2011: Poticanje inovacija – ključ razvoja u hrvatskom šumarstvu. Š.L. 5-6, s.243    pdf
7 Stjepan Posavec, 2013: Mr. sc. Robert Abramović, dipl. ing. šum.. Š.L. 1-2, s.101    PDF
8 Stjepan Posavec, 2013: Mr. sc. Marija Ravenšćak, dipl. oecc. . Š.L. 1-2, s.104    PDF
9 Ljiljana KEČA, Milica MARČETA, Stjepan POSAVEC, Sreten JELIĆ, Špela PEZDEVŠEK-MALOVRH, 2017: TRŽIŠNE KARAKTERISTIKE I KLASTER ANALIZA NEDRVNIH ŠUMSKIH PROIZVODA. Š.L. 3-4, s.151    pdf
10 A. Paletto, T. Laktić, S. Posavec, Z. Dobšinská, B. Marić, I. Đordjević, P. Trajkov, E. Kitchoukov, Š. Pezdevšek Malovrh, 2019: Očuvanje prirode naprema šumarskim aktivnostima u zaštićenim područjima - mišljenje stručnjaka. Š.L. 7-8, s.307    pdf
11 Ilija Đorđević, Nenad Ranković, Jelena Nedeljković, Jelena Tomićević-Dubljević, Dragan Nonić, Stjepan Posavec, Goran Češljar, 2019: Mehanizmi financiranja sustava upravljanja zaštićenim područjima u Srbiji. Š.L. 11-12, s.549    pdf
12 Stjepan Posavec, Ljiljana Keča, Sabina Delić, Makedonka Stojanovska, Špela Pezdevšek Malovrh, 2021: Komparativna analiza odabranih pokazatelja poslovanja državnih šumarskih poduzeća . Š.L. 1-2, s.7     pdf


                UNDER CONSTRUCTION