PETRAČIĆ, Andrija
1 Od A. Petračića, 1906: Šumsko sjemenje.. Š.L. 7, s.249    PDF
2 Napisao dr. Petračić, 1909: Oidium na hrastovim šumama.. Š.L. 12, s.441    PDF
3 Piše Dr. Petračić, 1910: Heinrich Mayr. Waldbau auf naturgesetzlicher Grundlage.. Š.L. 6, s.231    PDF
4 Piše Dr. Petračić, 1913: K dvadesetpetgodišnjici pošumljenja krasa u posestrimi Kranjskoj.. Š.L. 5, s.188    PDF
5 Pučko sveučilišno predavanje dra Andrije Petračića, prof. kr. šum. akademije., 1918: Klima i šuma u međusobnom odnošaju.. Š.L. 9-10, s.197    PDF
6 Napisao prof. Dr. Andrija Petračić, 1919: Opažanja o prirodnom izlučivanju stabala u debljinske i vrijednosne razrede u hrastovim, bukovini i borovim sastojinama.. Š.L. 1-2, s.35     PDF
7 Napisao prof. Dr. A. Petračić., 1919: Pomoćni oblici uzgoja šuma od Seebacha i Homburga.. Š.L. 11-12, s.339    PDF
8 Priopćio Dr. A. Petračić, 1920: Tršćanske usance za trgovinu drvom.. Š.L. 7, s.129    PDF
9 Dr. Petračić, 1922: Prof. A. Bühler: Der Waldbau. Š.L. 8, s.540    PDF
10 Prof. dr. Andrija Petračić (Zagreb), 1923: Vrijednost drveta i ugljena za loženje. Š.L. 5, s.271    PDF
11 Prof. Dr. Petračić A. (Zagreb), 1924: Štete koza po šumama. Š.L. 2, s.73     PDF
12 Prof. dr. A. Petračić, 1925: Dragutin D. Veseli: Katekizam o uzgajanju šuma, Sarajevo 1924.. Š.L. 12, s.762    PDF
13 Prof.dr. A. Petračić [Zagreb], 1926: Pomlađivanje naših hrastovih šuma je u opasnosti.. Š.L. 8-9, s.467    PDF
14 Andrija Petračić, 1927: Struganje gubarovih legla ne koristi. Š.L. 9, s.422    PDF
15 Dr. A. Petračić, 1929: Nada u preporod našega šumarstva.. Š.L. 2, s.57     PDF
16 Dr. A. Petračić, 1929: Pridolazak bijele i žute imele na našem drveću.. Š.L. 8, s.316    PDF
17 , 1929: Dr. J. Balen: O proredama I.. Š.L. 12, s.508    PDF
18 Dr. A. Petračić., 1930: Sušenje naših hrastika i nova naša šum. politika.. Š.L. 1, s.10     PDF
19 Dr. A.Petračić, 1930: Zaštita biljaka prije sadnje.. Š.L. 4, s.161    PDF
20 Prof. Petračić, 1932: Dr. Josip Balen: Naš goli krš.. Š.L. 1, s.49     PDF
21 Prof. Dr. Andrija Petračić, 1932: O vremenu sadnje biljaka s osobitim obzirom na sadnju prolistalih biljaka.. Š.L. 8-9, s.491    PDF
22 A. Petračić, 1933: Zaštita brestovih šuma u vezi sa sušenjem brestovih stabala.. Š.L. 4, s.253    PDF
23 Prof. Dr. A. Petračić, 1933: D. Veseli: Katekizam o šumarskoj botanici.. Š.L. 4, s.282    PDF
24 Prof. Dr. Petračić., 1934: Nova opasnost za lisnate šume.. Š.L. 2, s.66     PDF
25 Prof. dr. A. Petračić, 1934: Štete od hrastovog krasnika (Coraebus bifasciatus) kod uzgajanja hrastovih šuma.. Š.L. 3, s.110    PDF
26 Prof. dr. Petračić, 1934: Dr. K. Rübner: Die Pflanzengeographischen-ökologischen Grundlagen des Waldhaus, Neudamm 1934.. Š.L. 7, s.353    PDF
27 Prof. dr. A. Petračić, 1937: † Rude pl. Rukavina.. Š.L. 3, s.155    PDF
28 Prof. Dr. A. Petračić., 1937: Dr. L. Tschermak: Die natürliche Verbreitung der Lärche in den Ost-Alpen, Mariabrunn 1935.. Š.L. 3, s.156    PDF
29 Dr. A. Petračić, 1938: Opaska na gornji članak.. Š.L. 6, s.323    PDF
30 Prof. Dr. A. Petračić, 1938: Amorpha fruticosa L. kao nov i opasan korov u posavskim šumama.. Š.L. 12, s.623    PDF
31 Dr. A. Petračić, 1939: O rastvorbi šušnja uopće, a napose na šljunčano-pjeskovitom tlu.. Š.L. 2, s.57     PDF
32 Prof. dr. A. Petračić, 1940: O upotrebljivosti različito razvijenih sadnica.. Š.L. 9, s.433    PDF
33 Prof. Dr. A. Petračić, 1941: Šumarsko-dendrološke bilješke iz područja Malinska-Glavotak na otoku Krku.. Š.L. 1, s.1     PDF
34 Ing. A. Petračić, 1942: Ing. A. Perušić: Prilog rješavanju pitanja kultiviranja našeg Krasa.. Š.L. 3, s.88     PDF
35 Ing. A. Petračić, 1944: O najuspješnijem načinu uništavanja gubarevih legla.. Š.L. 3-4, s.72     PDF
36 Dr. A. Petračić, 1945: Paralela iz života i rada hrvatskog šumara J. Kozarca i ruskog šumara G. T. Morožova.. Š.L. 1-12, s.24     PDF
37 Dr. A. Petračić, 1945: Bagremovi kolosjeci.. Š.L. 1-12, s.40     PDF
38 Dr. A. Petračić, 1945: K šezdeset-godišnjici Prof. Dr. Ante Levakovića.. Š.L. 1-12, s.71     PDF
39 Dr. Andrija Petračić, 1956: O stotoj godišnjici rođenja Frana Ž. Kesterčaneka. Š.L. 11-12, s.413    PDF


                UNDER CONSTRUCTION