P., Tomislav
1Krpan, A. B. R., Petreš, S., Poršinsky, T., 1996: Istraživanje oštećenja trupaca hrasta kitnjaka i bukve ratnim djelovanjima. Š.L. 9-10, s.399
2Pentek, T., Poršinsky, T., 2000: Šumarstvo Turske. Š.L. 11-12, s.669
3Krpan, A. P. B., Poršinsky, T., 2001: Harvester Timberjack 1070 u Hrvatskoj. Š.L. 11-12, s.619
4Krpan, A. P. B., Poršinsky, T., 2002: Proizvodnost harvestera Timberjack 1070 pri proredi kulture običnoga bora. Š.L. 11-12, s.551
5Krpan, A. P. B., Poršinsky, T., 2004: Djelotvornost strojne sječe i izrade u sastojinama tvrdih i mekih listača – 1. dio: Promišljanje struke o strojnoj sječi i izradbi drva. Š.L. 3-4, s.127
6Krpan, A. P. B., Poršinsky, T., 2004: Djelotvornost strojne sječe i izrade u sastojinama tvrdih i mekih listača – 2. dio: Djelotvornost harvestera u kulturi mekih listača. Š.L. 5-6, s.233
7Zečić, Ž., Krpan, A. P. B., Poršinsky, T., Šušnjar, M., 2004: Djelotvornost traktora Steyr 8090 i 9078 u oplodnim sječama sastojina požeškog gorja. Š.L. 5-6, s.245
8Zečić, Ž., Poršinsky, T., Šušnjar, M., 2004: Neki rezultati eksploatacije brdskih sastojina skupnim radom uz osvrt na izbor metode studija vremena. Š.L. 7-8, s.381
9Krpan, A. P. B., Poršinsky, T., Stankić, I., 2004: Djelotvornost strojne sječe i izrade u sastojinama tvrdih i mekih listača – 3. dio: Djelotvornost harvestera u prirodnoj prorednoj sastojini tvrdih listača. Š.L. 9-10, s.495
10Poršinsky, T., Krpan, A. P. B., Stankić, I., 2004: Djelotvornost strojne sječe i izrade u sastojinama tvrdih i mekih listača – 4. dio: Okolišna pogodnost strojne sječe u prirodnim sastojinama. Š.L. 11-12, s.655
11Prka, M., T. Poršinsky, 2009: Usporedba strukture tehničke oblovine jednodobnih bukovih sječina u sortimentnim tablicama izrađenim primjenom normi HRN (1995) i HRN EN 1316-1: 1999. Š.L. 1-2, s.15
12Pentek,T., H. Nevečerel, K. Dasović,T. Poršinsky, M. Šušnjar, I. Potočnik, 2010: Analiza sekundarne otvorenosti šuma gorskog područja kao podloga za odabir duljine uža vitla. Š.L. 5-6, s.241
13Ivica Papa, Tibor Pentek, Kruno Lepoglavec, Hrvoje Nevečerel, Tomislav Poršinsky, Željko Tomašić, 2015: METODOLOGIJA IZRADBE DETALJNOG REGISTRA PRIMARNE ŠUMSKE PROMETNE INFRASTRUKTURE KAO PODLOGE ZA PLANIRANJE I OPTIMIZACIJU RADOVA ODRŽAVANJA ŠUMSKIH CESTA. Š.L. 7-8, s.311
14Tomislav PORŠINSKY, Maja MORO, Andreja ĐUKA, 2016: KUTOVI I POLUMJERI PROHODNOSTI SKIDERA S VITLOM. Š.L. 5-6, s.259
15Tibor PENTEK, Andreja ĐUKA, Ivica PAPA, Darija DAMIĆ, Tomislav PORŠINSKY, 2016: ELABORAT UČINKOVITOSTI PRIMARNE ŠUMSKE PROMETNE INFRASTRUKTURE – ALTERNATIVA STUDIJI PRIMARNOG OTVARANJA ŠUMA ILI SAMO PRIJELAZNO RJEŠENJE?. Š.L. 9-10, s.435
16Tibor Pentek, Tomislav Poršinsky, 2017: STRUČNA RADIONICA »IZAZOVI PRIDOBIVANJA DRVA«, ZALESINA, 25. I 26. TRAVNJA 2017. GODINE. Š.L. 7-8, s.430    PDF
17Tomislav PORŠINSKY, Andreja ĐUKA, Ivica PAPA, Zoran BUMBER, David JANEŠ, Željko TOMAŠIĆ, Tibor PENTEK, 2017: KRITERIJI ODREĐIVANJA GUSTOĆE PRIMARNE ŠUMSKE PROMETNE INFRASTRUKTURE – PRIMJERI NAJČEŠĆIH SLUČAJEVA. Š.L. 11-12, s.593
18Tomislav Poršinsky, Vlado Petreković, Andreja Đuka, 2020: Debljina kore divlje trešnje pri preuzimanju drva. Š.L. 1-2, s.7
19Tomislav Poršinsky, Josip Matas, Dubravko Horvat, Andreja Đuka, 2020: Pneumatici kotača šumskih vozila. Š.L. 9-10, s.509
20Tomislav Poršinsky, Vitomir Kajgana, Željko Tomašić, Andreja Đuka, 2021: Granični nagib kretnosti skidera s vitlom temeljem vučne značajke vozila. Š.L. 5-6, s.211
21David Mijoč, Nikola Perković, Mario Šporčić, Matija Landekić, Matija Bakarić, Andreja Đuka, Tomislav Poršinsky, 2021: Vrednovanje metode izračuna planske cijene usluge pridobivanja drva. Š.L. 11-12, s.515
22David Janeš, Andreja Đuka, Ivica Papa, Tibor Pentek, Maja Moro, Ivan Žarković, Tomislav Poršinsky, 2022: Pokazatelji primarne otvorenosti četiri reljefna područja šuma. Š.L. 3-4, s.103
23Tomislav Poršinsky, Zdravko Pandur, Zoran Bumber, Mihael Lovrinčević, Branko Ursić, Andreja Đuka, 2022: Dimenzijske i masene značajke forvardera. Š.L. 9-10, s.387
24Tomislav Poršinsky, Zoran Bumber, Zdravko Pandur, Andreja Đuka, 2023: Područje rada forvardera – modeliranjem do podrške operativnoj primjeni . Š.L. 7-8, s.319


                UNDER CONSTRUCTION