PRPIĆ, Branimir
1Prpić B., 1964: Ispitivanje srašćivanja korijena poljskog jasena (Fr. angustifolia Vahl) pomoću radioaktivnog izotopa fosfora (32P).. Š.L. 9-10, s.426    PDF
2Prpić B., 1966: Štete kao posljedica ovoja leda na krošnjama u g. j. »Josip Kozarac« šumarije Lipovljani. Š.L. 7-8, s.347    PDF
3Prpić B., 1967: Prilog srašćivanju korijenja i akumulacija radioaktivnog izotopa fosfora (P32) u lišću, deblu i korijenju poljskog jasena (Fraxinus angustifolia Vahl) u stadiju mladika. Š.L. 11-12, s.482    PDF
4B. Prpić, 1969: Korijenje šumskog drveća, Prilog izučavanju morfologije šumskog drveća srednje Evrope (Köstler J. N., Brückner E., Bibelriether H.). Š.L. 7-8, s.306    PDF
5T. Filipan, B. Prpić, 1969: Prilog poznavanju penetracije fosfora (P32) u nekim tlima Hrvatske u kojima se osnivaju plantaže i intenzivne kulture šumskog drveta. Š.L. 9-10, s.309    PDF
6Prpić, B., 1970: Primjena radioaktivnih izotopa u uzgajanju šuma. Š.L. 3-4, s.106    PDF
7Prpić, B., 1972: Neke značajke prašume Čorkova Uvala. Š.L. 9-10, s.325    PDF
8B. Prpić, 1974: Ekološki aspekt sušenja hrastovih sastojina u nizinskim šumama Hrvatske. Š.L. 7-9, s.285    PDF
9Prpić, B., 1975: Ing. M. Markanović. Š.L. 7-10, s.397    PDF
10B. Prpić , 1975: Da se prisjetimo. Š.L. 11-12, s.407    PDF
11B. Prpić, 1976: Šumarski list 1876—1976.. Š.L. 1-2, s.5     PDF
12B. Prpić, 1976: Reagiranje biljaka hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) iz dva različita staništa na različite uvjete vlažnosti. Š.L. 3-4, s.117    PDF
13B. Prpić, 1976: U novo stoljeće. Š.L. 7-9, s.289    PDF
14referat Prof. Dr. B. Prpića, 1976: Osnutak i rad Hrvatsko-slavonskog šumarskog društva (današnjeg Saveza inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske) u vremenu od 1846—1976. godine kao i razvitak Šumarskog lista od osnivanja do danas (1876—1976). Š.L. 7-9, s.361    PDF
15B. Prpić, 1977: NA PRAGU NOVOG STOLJEĆA. Š.L. 1-2, s.3     PDF
16B. Prpić, 1977: Osobito priznanje rada dra Đure Rauša.. Š.L. 1-2, s.109    PDF
17B. Prpić, Đ. Rauš i S. Matić, 1977: Posljedice narušavanja ekološke ravnoteže nizinskih šumskih ekosistema melioracionim zahvatima u području buduće retencije Kupčine .. Š.L. 5-7, s.312    PDF
18B. Prpić, 1977: Uloga šume u zaštiti čovjekova okoliša.. Š.L. 8-9, s.357    PDF
19Prpić, B., 1979: Uvodna riječ na proslavi stogodišnjice osnivanja Nadzorništva za pošumljavanje krša u Senju. Š.L. 1-3, s.7     PDF
20Prpić, B., 1980: Sadašnja problematika Motovunske šume u Istri s prijedlogom rješenja. Š.L. 5-6, s.189    PDF
21Prpić, B., 1980: Prof. dr STEVAN JOVANOVIĆ. Š.L. 5-6, s.285    PDF
22Prpić, B., 1980: Dr STJEPAN FRANČIŠKOVIĆ. Š.L. 5-6, s.291    PDF
23Prpić, B., Rauš, Đ., Prebježić, P., 1981: Mogućnost unošenja crvenog hrasta (Quercus borealis maxima Sarg.) u šumska staništa SR Hrvatske. Š.L. 8-9, s.331    PDF
24Prpić, B., 1981: NAGRADE I PRIZNANJA NAJBOLJIMA IZ NAŠE STRUKE. Š.L. 10-12, s.411    PDF
25Prpić, B., 1981: M. Gračanin — Lj. Ilijanić: Uvod u ekologiju bilja. Š.L. 10-12, s.513    PDF
26Prpić, B., 1982: VICE IVANČEVIĆ — magistar šumarstva. Š.L. 11-12, s.521    PDF
27Prpić, B., 1983: Dr Vladimir BAKARIĆ. Š.L. 3-4, s.111    PDF
28Prpić, B., 1985: Prof. dr MILAN ANDROIĆ. Š.L. 3-4, s.107    PDF
29Prpić, B., 1985: Prof. dr STJEPAN BERTOVIĆ. Š.L. 3-4, s.111    PDF
30Glavač, V., Koenies, H. i Prpić, B., 1985: O unosu zračnih polutanata u bukove i bukovo-jelove šume Dinarskog gorja sjeverozapadne Jugoslavije. Š.L. 9-10, s.429    PDF
31Prpić, B., 1985: Studija o utjecaju vodne stepenice Đurđevac na šumu Repaš. Š.L. 11-12, s.541    PDF
32B. Prpić, 1985: Akademik Prof. dr MILAN ANIĆ. Š.L. 11-12, s.589    PDF
33Prpić, B., 1986: Naši jubileji u svjetlu XVIII IUFRO Kongresa. Š.L. 7-8, s.273    PDF
34Prpić, B., 1986: Ekologija šuma, razvoj i primjena. Š.L. 7-8, s.279    PDF
35Prpić, B., 1987: Ekološka i šumsko-uzgojna problematika šuma hrasta lužnjaka u Jugoslaviji. Š.L. 1-2, s.41     PDF
36Prpić, B., 1987: Sušenje šumskog drveća u SR Hrvatskoj s posebnim osvrtom na opterećenje Gorskog Kotara kiselim kišama s teškim metalima. Š.L. 1-2, s.53     PDF
37Prpić, B., 1987: Uloga posavskih šuma u života Lipovljanskog kraja. Š.L. 3-4, s.135    PDF
38Prpić, B., 1987: 80-godina prvih doktora šumarskih znanosti. Š.L. 10-12, s.668    PDF
39Prpić, B., 1988: O budućnosti šuma u SR Hrvatskoj. Š.L. 3-4, s.101    PDF
40Prpić, B., 1988: BRANKA BAĐUN, tehn. urednik Šum. lista. Š.L. 3-4, s.183    PDF
41Prpić, B., 1988: Umiranje šuma — uzroci i posljedice. Š.L. 5-6, s.193    PDF
42Prpić, B., Komlenović, N. i Seletković, Z., 1988: Propadanje šuma u Hrvatskoj. Š.L. 5-6, s.195    PDF
43Prpić, B., 1988: Promocija »MALE EKOLOŠKE BIBLIOTEKE".. Š.L. 5-6, s.282    PDF
44Prpić, B., 1989: Međunarodni SIMPOZIJ o propadanju šuma. Š.L. 6-8, s.233    PDF
45Prpić, B., 1989: Propadanje šuma u SR Hrvatskoj i Jugoslaviji. Š.L. 6-8, s.235    PDF
46Meštrović, Š., Prpić, B., Matić, S., 1989: Šumskogospodarska područja u organizaciji šumarstva Hrvatske. Š.L. 9-10, s.423    PDF
47Prpić, B., 1990: Šumski ekosistemi u Hrvatskoj danas — retrospektiva i sutrašnjica. Š.L. 6-8, s.209    PDF
48Matić, S., Prpić, B. i Rauš, D., 1990: Model za njegu i obnovu park šume ČIKAT na LOŠINJU. Š.L. 6-8, s.213    PDF
49Prpić, B., 1990: 6. IUFRO simpozij o jeli održan je u Zagrebu od 24. —27. rujna 1990. godine. Š.L. 11-12, s.552    PDF
50Prpić, B., 1991: Propadanje šuma. Š.L. 3-5, s.105    PDF
51Prpić, B., Seletković, Z. i Ivkov, M., 1991: Propadanje šuma u Hrvatskoj i odnos pojave prema biotskim i abiotskim činiteljima danas i u prošlosti. Š.L. 3-5, s.107    PDF
52Klepac, D., Prpić, B., 1991: Znanstveni skup o ANTUNU LEVAKOVIĆU. Š.L. 6-9, s.381    PDF
53Prpić, B., 1991: Hrvatske šume i srpska agresija na Hrvatsku. Š.L. 10-12, s.443    PDF
54Prpić, B., 1992: O vrijednosti općekorisnih funkcija šuma. Š.L. 6-8, s.301    PDF
55Prpić, B., 1992: Odabiranje oštećenih stabala za sječu i obnovu sastojina opustošenih propadanjem. Š.L. 11-12, s.515    PDF
56Prpić, B., 1993: Uloga šuma u održivome razvoju Republike Hrvatske. Š.L. 1-2, s.5     PDF
57Prpić, B., 1993: Kuda i kako dalje s hrvatskim šumama. Š.L. 9-10, s.359    PDF
58B. Prpić, 1994: RIJEČ GLAVNOG UREDNIKA. Š.L. 1-2, s.1     PDF
59Prpić, B., Seletković, Z. i Ivkov, M., 1994: Oštećenost krošanja glavnih vrsta drveća u Hrvatskoj u odnosu na radijalne priraste. Š.L. 1-2, s.3
60Prpić: B., 1994: Prof. dr. sc. dr mult. h. c. Hans Leibundgut. Š.L. 1-2, s.65     PDF
61B. Prpić, 1994: RIJEČ GLAVNOG UREDNIKA. Š.L. 3-4, s.68     PDF
62B. Prpić, 1994: RIJEČ GLAVNOG UREDNIKA. Š.L. 5-6, s.136    PDF
63B. Prpić, 1994: RIJEČ GLAVNOG UREDNIKA. Š.L. 7-8, s.200    PDF
64B. Prpić, 1994: RIJEČ GLAVNOG UREDNIKA. Š.L. 9-10, s.269    PDF
65Prpić, B., Seletković, Z., Vukelić, J., 1994: Primjena dosadašnjih sustavnih istraživanja propadanja šuma kod procjene kemijske opterećenosti susjednih poljoprivrednih prostora Hrvatske. Š.L. 9-10, s.283
66Prpić, B., 1994: Pleše-Lukeža: Sumrak goranskih šuma. Š.L. 9-10, s.321    PDF
67B. Prpić, 1994: RIJEČ GLAVNOG UREDNIKA. Š.L. 11-12, s.328    PDF
68B. Prpić, 1995: RIJEČ GLAVNOGA UREDNIKA. Š.L. 1-2, s.1     PDF
69B. Prpić, 1995: 22. OŽUJAK SVJETSKI DAN VODA. Š.L. 4, s.73     PDF
70B. Prpić, 1995: RIJEČ GLAVNOG UREDNIKA. Š.L. 4, s.116    PDF
71B. Prpić, 1995: RIJEČ GLAVNOGA UREDNIKA. Š.L. 5-6, s.161    PDF
72B. Prpić, 1995: USUSRET XX. SVJETSKOM KONGRESU IUFRO. Š.L. 7-8, s.221    PDF
73B. Prpić, 1995: RIJEČ GLAVNOG UREDNIKA. Š.L. 9-10, s.286    PDF
74B. Prpić, 1995: RIJEČ GLAVNOG UREDNIKA. Š.L. 11-12, s.357    PDF
75Prpić, B., 1995: Stanje šumskih ekosustava u Nacionalnom parku »Plitvička jezera« poslije srbo-četničke okupacije 1991-95.. Š.L. 11-12, s.407    PDF
76B. Prpić, 1996: DA LI ŠUMARSTVO ZAISTA PRODAJE PITKU VODU, ČIST ZRAK, ESTETSKI UGOĐAJ EKOLOŠKE FUNKCIJE KOJE STVARA ŠUMA?. Š.L. 1-2, s.1     PDF
77Prpić, B., 1996: Međunarodna konferencija o šumama, vodama i biološkoj raznolikosti.. Š.L. 1-2, s.74     PDF
78B. Prpić, 1996: Smijemo li obnovu sastojina oštećenih propadanjem šuma zanemariti?. Š.L. 3-4, s.88     PDF
79Prpić, B., 1996: Štefan Korpel: Die Urwälder der Westkarpaten. Š.L. 3-4, s.202    PDF
80B. Prpić, 1996: Hidroelektrana Novo Virje ili rezervat biosfere "Drava - Mura". Š.L. 5-6, s.216    PDF
81B. Prpić, 1996: ŠUMARSKA ETIKA. Š.L. 7-8, s.297    PDF
82Prpić, B., 1996: Vicko IVANČEVIĆ. Š.L. 7-8, s.372    PDF
83B. Prpić, 1996: PONOSIMO SE SVOJOM PROŠLOŠĆU. Š.L. 9-10, s.384    PDF
84Prpić, B., 1996: 120 godina Šumarskog lista. Š.L. 9-10, s.391    PDF
85Filipan, T., Prpić, B., Ružinski, N., 1996: Štetne posljedice viška N-spojeva u ekosustavu šuma i opskrba pitkom vodom. Š.L. 9-10, s.411
86Prpić, B., 1996: Prof. dr. sc. Slavko Matić, dipl. inž. šum. Š.L. 9-10, s.435    PDF
87B. Prpić, 1996: HRVATSKO ŠUMARSTVO U ZAŠTITI PRIRODE. Š.L. 11-12, s.452    PDF
88B. Prpić, 1997: Zakon o šumama bez šumara. Š.L. 1-2, s.1     PDF
89Prpić, B., 1997: Prof. dr. sc. Milan Glavaš: Osnove šumarske fitopatologije.. Š.L. 1-2, s.68     PDF
90B. Prpić, 1997: Kako poslije prenamjene šume obnoviti njenu ekološku funkciju. Š.L. 3-4, s.113    PDF
91Prpić, B., 1997: Još o hidroelektrani Novo Virje. Š.L. 3-4, s.195    PDF
92B. Prpić, 1997: Izrada nacionalne strategije i akcijskoga plana zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti. Š.L. 5-6, s.213    PDF
93Matić, S., Prpić, B., 1997: Program njege, obnove i održavanja, te ekološke i socijalne funkcije park-šuma na području grada Zagreba. Š.L. 5-6, s.225
94Prpić, B., 1997: Prof. dr. sc. Mladen Stjepan Figurić. Š.L. 5-6, s.313    PDF
95Prpić, B., 1997: Prof. dr. sc. Joso Vukelić. Š.L. 5-6, s.314    PDF
96Prpić, B., 1997: Svečana skupština AŠZ. Š.L. 5-6, s.333    PDF
97B. Prpić, 1997: Baranjske šume i Kopački rit. Š.L. 7-8, s.341    PDF
98B. Prpić, 1997: Kako obilježiti dan našega šumskoga bogatstva i struke. Š.L. 9-10, s.461    PDF
99B. Prpić, 1997: O povezanosti šumarstva i lovstva. Š.L. 11-12, s.577    PDF
100Prpić, B., Seletković, Z., Tikvić, I., 1997: O utjecaju kanala Dunav - Sava na šumske ekosustave. Š.L. 11-12, s.579
101B. Prpić, 1998: Crni dan šumarske struke. Š.L. 1-2, s.1     PDF
102Prpić, B., 1998: Stella Šatalić i Stanislav Štambuk: umsko drveće i grmlje jestivih plodova. Š.L. 1-2, s.70     PDF
103Prpić, B., 1998: Petar Vidaković: Nacionalni parkovi u svijetu.. Š.L. 1-2, s.72     PDF
104Prpić, B., 1998: Ljerka Regula-Bevilacqua: Botanički vrt Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 1889-1989.. Š.L. 1-2, s.73     PDF
105Prpić, B., 1998: Josip Tomašević: Drvo u podnim konstrukcijama - načela ugradnje. Š.L. 1-2, s.74     PDF
106Gračan, J., Prpić, B., 1998: Dr. sc. Nikola Komlenović (10. 8. 1936. - 10. 2. 1998.). Š.L. 1-2, s.116    PDF
107B. Prpić, 1998: PREPUŠTAMO LI ŠUMARSTVO DILETANTIMA?. Š.L. 3-4, s.128    PDF
108Prpić, B., 1998: Međunarodna konferencija: "Potrajno gospodarsko korištenje nizinskih rijeka i zaštita prirode i okoliša". Š.L. 3-4, s.179    PDF
109B. Prpić, 1998: O OSJETLJIVOSTI ŠUME U KRAJOBRAZU HRVATSKOGA JADRANSKOG PRIMORJA. Š.L. 5-6, s.204    PDF
110Prpić, B., 1998: Prilagodba poljoprivrede i šumarstva klimi i njenim promjenama, HAZU.. Š.L. 5-6, s.285    PDF
111Prpić, B., 1998: Medunarodna konferecija, Održivo gosp. korištenje nizinskih rijeka i zašt. prirode i okoliša.. Š.L. 5-6, s.288    PDF
112B. Prpić, 1998: Šumski požari - tema ljeta. Š.L. 7-8, s.301    PDF
113Prpić, B., 1998: Održivi razvoj šumovitoga krajobraza riječne nizine.. Š.L. 7-8, s.359    PDF
114B. Prpić, 1998: ŠUMSKO BOGATSTVO U NACRTU PRIJEDLOGA PROGRAMA PROSTORNOG UREĐENJA REPUBLIKE HRVATSKE. Š.L. 9-10, s.396    PDF
115Prpić, B., 1998: J. Vukelić i Đ. Rauš: Šumarska fitocenologija i šumske zajednice u Hrvatskoj. Š.L. 9-10, s.472    PDF
116Prpić, B., 1998: S. Božičević: Plitvička jezera, prirodoslovni turistički vodič, fotomonografija. Š.L. 9-10, s.486    PDF
117B. Prpić, 1998: Certifikacija šuma, šansa za hrvatsko šumarstvo i preradbu drva. Š.L. 11-12, s.489    PDF
118B. Prpić, 1999: Jesu li šumarski stavovi prilikom investicijskog zahvaćanja u prostore nizinskih šuma u slučaju kanala Dunav-Sava i Hidroelektrane Novo Virje konzervativni?. Š.L. 1-2, s.1     PDF
119B. Prpić, 1999: VODNI DOPRINOS. Š.L. 3-4, s.92     PDF
120B. Prpić, 1999: DANI HRVATSKOG ŠUMARSTVA. Š.L. 5-6, s.180    PDF
121Prpić, B., 1999: Gospodarsko povezivanje Dunava s Jadranom - Okrugli stol, Osijek 3. 6. 1999.. Š.L. 5-6, s.265    PDF
122B. Prpić, 1999: ZNAČENJE ŠUME U EKOLOGIJI KRAJOLIKA. Š.L. 7-8, s.285    PDF
123B. Prpić, 1999: UTJECAJ DOVRŠNE SJEČE NA OPĆEKORISNE FUNKCIJE ŠUME. Š.L. 9-10, s.408    PDF
124Prpić, B., 1999: Antun Šlat, dipl. inž. šum. (1928 - 1999). Š.L. 9-10, s.519    PDF
125B. Prpić, 1999: RIJEČ GLAVNOG UREDNIKA. Š.L. 11-12, s.520    PDF
126B. Prpić, 2000: PROMJENE. Š.L. 1-2, s.1     PDF
127Prpić, B., 2000: Prof. dr. sc. Zvonimir Potočić (1912 – 1999). Š.L. 1-2, s.120    PDF
128B. Prpić, 2000: NA POMOLU JE DOBRA SURADNJA IZMEĐU SLUŽBENIH ZAŠTITARA PRIRODE I OKOLIŠA I ŠUMARA. Š.L. 3-4, s.121    PDF
129Prpić, B., 2000: Akademik Dušan Klepac: Najveća cjelovita šuma hrasta lužnjaka u Hrvatskoj – Spačva. Š.L. 3-4, s.242    PDF
130B. Prpić, 2000: HORTIKULTURA. Š.L. 5-6, s.260    PDF
131B. Prpić, 2000: PROPADANJE ŠUMA I PRERADA DRVA OŠTEĆENIH STABALA. Š.L. 7-8, s.360    PDF
132Glavaš, M., Grubešić, M., Kušan, V., Prpić, B., 2000: Obilježen 5. lipanj – svjetski dan zaštite okoliša (Žutica). Š.L. 7-8, s.484    PDF
133B. Prpić, 2000: PLITVICE. Š.L. 9-10, s.492    PDF
134B. Prpić, 2000: HRVATSKO ŠUMARSTVO ZA 21 STOLJEĆE. Š.L. 11-12, s.624    PDF
135Prpić, B., 2000: Dr. Srećko Božičević: Kamen i voda. Š.L. 11-12, s.732    PDF
136B. Prpić, 2001: PROMJENA USTROJA ŠUMARSTVA. Š.L. 1-2, s.1     PDF
137B. Prpić, 2001: DRAVSKA LIGA. Š.L. 3-4, s.129    PDF
138Prpić, B., 2001: Tomašević, J.: Drvena vrata europske kakvoće. Š.L. 3-4, s.214    PDF
139B. Prpić, 2001: OBNOVA ŠUME I EKOLOŠKA JAVNOST. Š.L. 5-6, s.240    PDF
140Prpić, B., 2001: Obična jela (Abies alba, Mili.) u Hrvatskoj - Silver Fir (Abies alba, Mili.) in Croatia. Š.L. 5-6, s.335    PDF
141B. Prpić, 2001: OBNOVA LUŽNJAKOVIH SASTOJINA OŠTEĆENIH PROPADANJEM. Š.L. 7-8, s.365    PDF
142Prpić, B., 2001: Utjecaj vodotehničkih zahvata na stabilnost sastojina hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u Hrvatskoj u primjeru HE Novo Virje. Š.L. 7-8, s.379
143B. Prpić, 2001: O POLOŽAJU ŠUMARSTVA I ŠUMARSKE STRUKE U DRŽAVI HRVATSKOJ. Š.L. 9-10, s.472    PDF
144Prpić, B., Jakovac, H., 2001: Međunarodni dan Drave. Š.L. 9-10, s.551    PDF
145B. Prpić, 2001: NA KRAJU GODINE. Š.L. 11-12, s.580    PDF
146B. Prpić, 2002: O CILJEVIMA RESTRUKTURIRANJA "HRVATSKIH ŠUMA". Š.L. 1-2, s.1     PDF
147B. Prpić, 2002: DAN PLANETA ZEMLJE. Š.L. 3-4, s.117    PDF
148Prpić, B., 2002: Mišljenje o gledištu izvoditelja šumarske studije za H.E. Novo Virje. Š.L. 3-4, s.189    PDF
149B. Prpić, 2002: "DRAVSKA LIGA" UPOZORAVA!. Š.L. 5-6, s.248    PDF
150B. Prpić, 2002: PREKRETNICA. Š.L. 7-8, s.356    PDF
151B. Prpić, 2002: RESSEL. Š.L. 9-10, s.436    PDF
152Prpić, B., 2002: II. Međunarodni dan Drave. Š.L. 9-10, s.525    PDF
153B. Prpić, 2002: CERTIFIKACIJA. Š.L. 11-12, s.548    PDF
154Prpić, B., Cirkveni, M., 2002: Emanuel Vilček (1913-2002). Š.L. 11-12, s.667    PDF
155Prpić, B., 2003: Utjecaj tehničkih zahvata u prostoru na nizinske šume. Š.L. 5-6, s.230
156Prpić, B., 2003: Dr. sc. S. Božičević: Plitvička jezera. Š.L. 9-10, s.516    PDF
157Prpić, Branimir, 2003: Uvod. Š.L. 13, s.1     PDF
158Prpić, B., H. Jakovac, 2003: Nadzorništvo - Inspektorat u Senju na stranicama "Šumarskoga lista". Š.L. 13, s.107
159Prpić, B., 2004: Profesor dr. sc. Slavko Matić izabran za redovitoga člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Š.L. 5-6, s.323    PDF
160Prpić, B., 2005: Sastanak generacije šumara upisanih 1947. godine. Š.L. 1-2, s.121    PDF
161Bevanda, P., B. Prpić, 2005: Stjepan Ljevak, (1927-2005). Š.L. 5-6, s.371
162Prof. dr. sc. Branimir Prpić, 2005: NA KRAJU GODINE. Š.L. 11-12, s.558    PDF
163Prpić, B., 2005: Prikaz dvije izuzetno značajne knjige. Š.L. 11-12, s.645    PDF
164Branimir Prpić, 2005: Protuerozijska i vodozaštitna uloga šume i postupci njezina očuvanja i unapređenja. Š.L. 13, s.1     PDF
165Branimir Prpić, Petar Jurjević, Hranislav Jakovac, 2005: Procjena vrijednosti protuerozijske, hidrološke i vodozaštitne uloge šume. Š.L. 13, s.186
166Prof. dr. sc. Branimir Prpić, 2006: ŠUMA I PITKA VODA, NEZAOBILAZNA ČINJENICA. Š.L. 1-2, s.1     PDF
167PRPIĆ, Branimir, 2006: Neutemeljen napad na šumarstvo. Š.L. 3-4, s.86     PDF
168Prof. dr. sc. Branimir Prpić, 2006: ŠTO NAM DONOSI NAŠIH 160 GODINA HRVATSKOGA ŠUMARSKOGA DRUŠTVA I 130 GODINA “ŠUMARSKOGA LISTA”. Š.L. 5-6, s.174    PDF
169PRPIĆ, Branimir, 2006: Šumarska znanost o utjecaju šume na eroziju i vodozaštitu. Š.L. 7-8, s.294    PDF
170Prof. dr. sc. Branimir Prpić, 2006: ČEMU SLUŽE NAŠI NACIONALNI PARKOVI. Š.L. 9-10, s.386    PDF
171Prof. dr. sc. Branimir Prpić, 2006: NA KRAJU JUBILARNE GODINE. Š.L. 11-12, s.476    PDF
172Branimir Prpić, 2007: ŠUMA I GLOBALNO ZATOPLJENJE KLIME. Š.L. 1-2, s.1     PDF
173Prof. dr. sc. Branimir Prpić, 2007: PRAŠINA U OČI ZAŠTITARIMA PRIRODE I OKOLIŠA, A POSEBNO ŠUMARSTVU PRILIKOM NOVELIRANJA STUDIJE UTJECAJA NA OKOLIŠ KANALA DUNAV-SAVA. Š.L. 3-4, s.104    PDF
174Branimir Prpić, 2007: Uloga naših nizinskih šuma u globalnoj promjeni klime. Š.L. 5-6, s.206    PDF
175Branimir Prpić, 2007: Organizacija javne rasprave o Kanalu Dunav-Sava. Š.L. 7-8, s.312    PDF
176Branimir Prpić, 2007: Šuma i razvoj turizma u Hrvatskoj. Š.L. 9-10, s.406    PDF
177Branimir Prpić, 2007: Na kraju godine. Š.L. 11-12, s.506    PDF
178Branimir Prpić, 2008: Što nedostaje Ministarstvu za regionalni razvoj, Šumarstvo i vodno gospodarstvo Vlade Republike Hrvatske. Š.L. 1-2, s.1     PDF
179Branimir Prpić, 2008: Kakav miraz nude naše struke europskoj uniji. Š.L. 3-4, s.106    PDF
180Branimir Prpić, 2008: Komu pripada voda koju oplemeni i očuva šuma. Š.L. 5-6, s.220    PDF
181Branimir Prpić, 2008: Certifikacija Šuma, odumrla stabla i bioloŠka raznolikost. Š.L. 7-8, s.322    PDF
182Prpić, B., 2008: Prirodni zeolitni tuf iz Hrvatske u zaštiti okoliša. Š.L. 7-8, s.374    PDF
183Branimir Prpić, 2008: PRISTIGLA DOBRA VIJEST UREDNIŠTVU I AUTORIMA ČLANAKA “ŠUMARSKOGA LISTA”. Š.L. 9-10, s.389    PDF
184Branimir Prpić, 2008: NA KRAJU GODINE. Š.L. 11-12, s.504    PDF
185Branimir Prpić, 2009: PRIRODNO GOSPODARENA ŠUMA ZNATNO JE KORISNIJA OD PRAŠUME. Š.L. 1-2, s.1
186Branimir Prpić, 2009: O ODNOSU ŠUMARSTVA I SLUŽBENE ZAŠTITE PRIRODE. Š.L. 3-4, s.120
187Branimir Prpić, 2009: KAKO U PRILIKAMA RECESIJE OSIGURATI BUDUĆNOST NAŠIH MLADIH PRIRODNO GOSPODARENIH ŠUMA. Š.L. 5-6, s.236
188Prić, Branimir, 2009: Joso V u k e l i ć , Stjepan Mikac, Dario B a r i č e v i ć , Darko B a k š i ć , Roman Rosavec: Šumska staništa i šumske zajednice u Hrvatskoj. Š.L. 5-6, s.350    PDF
189Branimir Prpić, 2009: JOŠ O ŠUMI I ZAŠTITI PRIRODE U SVEZI S NATURA 2000 U HRVATSKOJ. Š.L. 7-8, s.368
190Branimir Prpić, 2009: O ORGANIZACIJSKOM STRUKTURIRANJU HRVATSKIH ŠUMA d.o.o.. Š.L. 9-10, s.468
191Branimir Prpić, 2009: UOČI JUBILEJA. Š.L. 11-12, s.568
192Branimir Prpić, 2010: O DOVRŠNOM SIJEKU OPLODNE SJEČE U JEDNODOBNIM ŠUMAMA. Š.L. 1-2, s.2
193Branimir Prpić, 2010: Znanstveni skup u čast prof. dr. sc. Konrada Pintarića u prigodi 90. obljetnice života, prikaz Zbornika. Š.L. 1-2, s.75     PDF
194Branimir Prpić, 2010: DANI ŠUMA, SVJETSKI DAN VODA I SVJETSKI DAN METEOROLOGIJE. Š.L. 3-4, s.101
195Branimir Prpić, 2010: UZ 114. REDOVITU IZBORNU SKUPŠTINU HŠD-a. Š.L. 5-6, s.209
196Branimir Prpić, 2010: DALI I KAKO KORISTIMO BIOMASU KAO ENERGENT?. Š.L. 7-8, s.333
197Branimir Prpić, 2010: UZ NOVI ZAKON O ŠUMAMA. Š.L. 9-10, s.445
198Branimir Prpić, 2010: NA KRAJU GODINE. Š.L. 11-12, s.557

naslovnice Šumarskog lista:
7-8/1968: Varijetet obične smrče sa visećim granama (Picea abies var. inversa Beissn.) u parku Opeka — Vinica kraj Varaždina JPG
9-10/1972: Fragment faze raspadanja u prašumi Čorkova uvala JPG
1-2/1974: Drevna stabla hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u šumskom rezervatu Prašnik JPG
7-9/1974: Poplavna šuma hrasta lužnjaka u Slavoniji (Genisto — Quercetum robori Horv. 1938) JPG
1-2/1994: Šuma hrasta lužnjaka u proljeće za prolistavanja običnoga graba — Fakultetska šuma »Opeke« kod Lipovljana JPG

pokaži sve


                UNDER CONSTRUCTION