R., Jadranka
1Roša, J., 1998: Utjecaj fosfogipsa iz industrijskog odlagališta na hrast lužnjak (Quercus robur). Š.L. 11-12, s.491
2Roša, J., 2006: Tanini i mikroelementi u stanicama iglica obične jele (Abies alba Mill.) i mikroelementi u pčelinjem medu kao pokazatelji stanja šuma jele Gorskog kotara. Š.L. 11-12, s.493
3Roša, Jadranka, 2010: Koraci do ekoznaka za ljekovito i aromatično bilje. Š.L. 3-4, s.169
4Roša, Jadranka, 2010: Glazbena večer u Hrvatskom šumarskom domu. Š.L. 9-10, s.543    PDF
5Roša,Jadranka, 2011: Koncert gitarista. Š.L. 1-2, s.86     PDF
6Roša,Jadranka, 2011: Koncert u Šumarskom domu. Š.L. 5-6, s.318    PDF
7Roša, Jadranka, 2011: Večer s mješovitom klapom Komin. Š.L. 9-10, s.528    PDF


                UNDER CONSTRUCTION