ŠPIRANEC, Mirko
1Ing. M. Špiranec, 1942: O našoj šumarskoj brojidbi.. Š.L. 5, s.129    PDF
2ing. M. Špiranec, 1950: O količini proizvedenih biljaka iz sjemena. Š.L. 7-8, s.321    PDF
3ing. M. Špiranec, 1950: Izdvajanje zemljišta za pošumljavanje- na tlima izvan krša. Š.L. 12, s.480    PDF
4ing. M. Špiranec, 1951: Još o početnoj fiziološkoj zrelosti šumskog drveća. Š.L. 6, s.213    PDF
5Ing. M. Špiranec, 1952: Difereacijalna renta u šumarstvu. Š.L. 8, s.276    PDF
6Ing. M. Špiranec, 1953: O pojmu »diferencijalna renta položaja«. Š.L. 3, s.147    PDF
7Ing. M. Špiranec, 1953: Ing. Giperborejski i ing. Marković: Dendrologija. Š.L. 6, s.294    PDF
8Ing. M. Špiranec, 1953: Ing. Bujukalić: Uloga i značaj šuma u privredi naše zemlje. Š.L. 7-8, s.357    PDF
9Špiranec ing. M., 1955: Korištenje podataka inventarizacije privatnih šuma u NRH. Š.L. 9-10, s.346    PDF
10Špiranec ing. Mirko, 1955: Sjemenarstvo. Š.L. 11-12, s.367    PDF
11Ing. M. Špiranec, 1957: Bilješke iz bavarskog šumarstva. Š.L. 7-8, s.303    PDF
12Špiranec M., 1959: Metode pojačavanja vidljivosti godova na bukovim izvrcima. Š.L. 1-3, s.52     PDF
13Markić, M., Špiranec, M., Emrović, B., 1959: Tablice drvnih masa za hrast lužnjak u Spačvanskom bazenu. Š.L. 4-5, s.91     PDF
14Špiranec M., 1959: Močvarni taksodij i mogućnost njegova uzgoja u našim krajevima. Š.L. 6-7, s.182    PDF
15M. Špiranec, 1959: II. sjednica Upravnog odbora Šumarskog društva Hrvatske održane 28. VIII. 1959.. Š.L. 6-7, s.245    PDF
16Ing. M. Špiranec, 1961: Prilog poznavanju obličnog broja graba. Š.L. 9-10, s.357    PDF
17Špiranec M., 1966: Desetgodišnji razvoj taksodija u Motovunskoj šumi.. Š.L. 9-10, s.433    PDF
18M. Špiranec, 1969: Dvoulazne tablice drvnih masa za brezu na Papuku. Š.L. 1-2, s.60     PDF
19Mirko Špiranec, 1969: Tablice drvnih masa hrasta lužnjaka za krupno drvo. Š.L. 5-6, s.179    PDF
20M. Špiranec , 1971: O prirastu nizinskog brijesta u mješovitim sastojinama. Š.L. 1-2, s.13     PDF
21A. Špiranec, 1973: Drugi prilog poznavanju obličnog broja graba. Š.L. 1-2, s.45     PDF


                UNDER CONSTRUCTION