Š., Denis
1Paladinić,E., D. Štimac, H. Marjanović, I. Balenović, M. Z. Ostrogović, 2011: Sušenje obične jele (Abies alba Mill.) s proizvodnog stajališta na primjeru nekolicine bukovo-jelovih sastojina. Š.L. 13, s.248

naslovnice Šumarskog lista:
1-2/2014: Štete od ledene kiše u Gorskom kotaru - Damage caused by freezing rain in Gorski Kotar JPG

pokaži sve


                UNDER CONSTRUCTION