TOMIĆ, Antun
1s Köröskenyi, V., 1877: Spomenica hrvatsko-slavonskoga šumarskoga družtva glede onoga diela zakona VII. od godine 1875. ob uredjenju zemljarinskoga poreza, što govori ob iztraživanju čistoga prihoda šume i zatim glede naputka za procjenu šumah od 17. lipnja 1876. br. 24163, izdanoga radi provedbe toga zakona.. Š.L. 1, s.9     PDF
2Tomić Ante, 1877: P. n. delegatom hrv.-slav. šumarskoga družtva. — Šumari i prijatelj! šumarstva!. Š.L. 1, s.54     PDF
3Tomić Ante, umirovlj. c. k. šumarnik, 1877: Normalni dohodak i normalna drvna zaliha uredjene šume, njihov razmjer medjusobno i prama površini ciele šume obzirom na obhodnju.. Š.L. 2, s.110    PDF
4Ante Tomić, umirovljeni šumarnik, 1877: Prirastak drva na temelju skrižaljke o dohodku; odnošaj toga prirastka prema popriečnom prirastku sječne dobe i prema normalnoj zalihi uredjene šume.. Š.L. 3, s.201    PDF
5obzirom na kataster, priobćuje Antun Tomić, 1881: Nekoliko rieči o silhueti šumarnika Danhelovskoga. Š.L. 5, s.248    PDF
6Piše c. kr. umirovlj. šumarnik A. Tomić, 1882: Na obranu k riešenju pitanja o čistom prihodu šuma.. Š.L. 6, s.344    PDF
7Piše Ante Tomić, umir. šumarnik, 1883: Razjašnjenje k racionalnoj metodi uredjivanja šumskog gospodarstva.. Š.L. 3, s.106    PDF
8Napisao Antun Tomić, c. kr. umirovljeni šumarnik. Preveo J. K., 1884: K pitanju, koja se dobitna mjera i t. d.. Š.L. 1, s.5     PDF
9Napisao Antun Tomić, c. kr. umir. šumarnik. Preveo J. K., 1884: Dodatak razjašnjenju rationalne methode uredjivanja šumskog gospodarstva.. Š.L. 2, s.84     PDF
10Napisao Antun Tomić, ces. kralj, umirovlj. šumarnik, 1884: Konačni osvrt na rationalnu methodu uredjivanja šumskog gospodarstva.. Š.L. 3, s.143    PDF
11Piše A. Tomić, c. kr. umir. šumarnik, 1885: K pitanju uzčuvanja šuma po kraških strana.. Š.L. 9, s.353    PDF
12Piše Ante Tomić, c. kr. umirovljeni šumarnik, 1886: K poglavju potrajnoga uživanja šuma.. Š.L. 7, s.289    PDF
13Antun Tomić, c. i kr. umirov. šumarnik, 1890: Kritička smotra nauke dr. Maxa Presslera o rationalnom šumaru i njegovom najizdašnijem trajnom gojenju šume. Š.L. 11, s.507    PDF


                UNDER CONSTRUCTION