T., Vlado
1Topić, V., 1981: JEDLOWSKY, dr Dušan. Š.L. 8-9, s.403    PDF
2Topić, V., 1982: Efekti biološko-tehničkih melioracijskih mjera na pokusnoj plohi Klačine. Š.L. 1-3, s.11     PDF
3Topić, V., 1982: Proizvodne mogućnosti kraških pašnjaka submediterana . .. Š.L. 4-5, s.157    PDF
4Vrdoljak, Ž., Topić, V., 1990: Korištenje degradiranih šumskih površina na kršu za potrebe stočarstva. Š.L. 1-2, s.71     PDF
5Topić, V., Miloš, B., 1990: Sušenje pinija (Pinus pinea L.) u drvoredima na području Splita. Š.L. 6-8, s.273    PDF
6Topić, V., 1990: Prirast nekih vrsta četinjača na submediteranskom krškom području Dalmacije. Š.L. 11-12, s.441    PDF
7Topić, V., 1992: Količina i kemizam šumske prostirke pod nekim šumskim kulturama na kršu. Š.L. 9-10, s.407    PDF
8Topić, V., 1995: Utjecaj šumske vegetacije na suzbijanje erozije u bujičnim slivovima mediteranskog područja Hrvatske. Š.L. 9-10, s.299
9Topić, V., 1997: Upotrebljivost autoktonih listača pri pošumljavanju krša. Š.L. 7-8, s.343
10Topić, V., 1999: Površinski kopovi na kaštelanskom području i mogućnosti njihove sanacije*. Š.L. 7-8, s.301
11Topić, V., 1999: Melioracijski učinci šumskih kultura na kršu u odnosu na pedosferu. Š.L. 9-10, s.411
12Topić, V., 2003: Šumska vegetacija na kršu kao značajan čimbenik zaštite tla od erozije. Š.L. 13, s.51
13Topić, V., 2005: Žarko Vrdoljak, (1924 – 2004). Š.L. 1-2, s.128
14Vlado Topić, Lukrecija Butorac, 2005: Utjecaj šikare bijelog graba (Carpinus orientalis Mill.) na zaštitu tla od erozije u Hrvatskoj. Š.L. 13, s.40
15Sanja Perić, Vlado Topić, Željko Orešković, Romana Maradin, 2005: Biološka sanacija površinskih kopova i deponija prilikom izgradnje autocesta u Hrvatskoj. Š.L. 13, s.120
16Topić, V., P. Schreiber, 2008: Josip Đurđević (1931 – 2007). Š.L. 9-10, s.496    PDF
17Topić, V., L. Butorac, G. Jelić, 2009: Biomasa u panjačama planike (Arbutus unedo L.) na otoku Braču. Š.L. 1-2, s.5
18Topić,V., L. Butorac, Z. Đurđević, B. Kekelić, G. Jelić, 2009: Utjecaj tipa kontejnera na rast i razvoj sadnica običnog čempresa (Cupressus sempervirens var. pyramidalis Nyman) u rasadniku i šumskoj kulturi. Š.L. 3-4, s.121
19Butorac,L., V. Topić, G. Jelić, 2009: Površinsko otjecanje oborina i gubici tla u opožarenim kulturama alepskog bora(Pinus halepensisMill.) na koluviju. Š.L. 3-4, s.165
20Seletković,I., N. Potočić,V. Topić, L. Butorac, G. Jelić,A. Jazbec, 2011: Utjecaj različitih tipova kontejnera i doza sporotopivog gnojiva na rast i fiziološke parametre sadnica crnog bora (Pinus nigra Arn.). Š.L. 13, s.90
21Topić,V., L. Butorac, G. Jelić, 2011: Drvna i lisna masa u makijama planike (Arbutus unedo L.) na području Vrgorca. Š.L. 13, s.182
22Goran JELIĆ, Vlado TOPIĆ, Lukrecija BUTORAC, Zoran ĐURĐEVIĆ, Anamarija JAZBEC, Milan ORŠANIĆ, 2014: UTJECAJ VELIČINE KONTEJNERA I PRIPREME TLA NA USPJEH POŠUMLJAVANJA JEDNOGODIŠNJIM SADNICAMA BORA PINIJE (Pinus pinea L.) NA SREDOZEMNOM PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE. Š.L. 9-10, s.463
23Vlado Topić, 2016: POSJET ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA HŠD-A PARK ŠUMI MARJAN. Š.L. 5-6, s.316    PDF


                UNDER CONSTRUCTION