VANJKOVIĆ, Srećko
1Komlenović N., Vanjković S., Martinović J. , 1968: Jedan pokus s američkim borovcem (Pinus strobus L.) na nizinskom pseudogleju i minero-organogenom močvarnom tlu kod Karlovca. Š.L. 3-4, s.85     PDF
2S. Vanjković, 1973: Rezultati ranog rasta i prirasta pet vrsta četinjača u Šumskom predjelu »Točak«. Š.L. 1-2, s.39     PDF
3Vanjković, S., 1975: Savezu inžinjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Zagreb. Š.L. 1-3, s.67     PDF
4Vanjković, S., 1979: Osvrt na zaključke Savjetovanja održanih 1958. godine u Splitu i 1976. godine u Zadru.. Š.L. 1-3, s.77     PDF
5Vanjković, S., 1979: Šumarski četvrtak (tekst i note pjesme). Š.L. 4-6, s.253    PDF


                UNDER CONSTRUCTION